Ніжин

Офіційний сайт Ніжинської міської ради

Автор світлини Денис Скороход
Всі розділи

Анонси:

Блог міського голови

Відповідальність за наслідки чи популізм?

Не можу залишити без відповіді публікацію статті «Розірвання договору з «Тепломережами» – пріоритетне питання сесії Ніжинської міської ради» в газеті «Правда ТУТ Ніжин». Окремі сторони цього питання було висвітлено на зустрічі з місцевими ЗМІ 28 березня 20019 року. Проте хочу додатково зупинитися ще раз на проблемах, пов’язаних із теплопостачанням.

Забезпечення теплом жителів міста є непростим завданням влади з огляду на те, що система теплопостачання застаріла. Десятками років у її модернізацію не вкладалися потрібні кошти, усе лише підтримувалося в робочому стані. Крім того, вона проектувалася і будувалася в той час, коли за її ефективність і енергозбереження турбувалися, на жаль, не в першу чергу, а енергоносії коштували значно дешевше.

Ми ці проблеми усвідомлюємо і в міру фінансових можливостей їх вирішуємо.

Проте все по порядку. Повернімося трохи назад, щоб побачити першопричини нинішнього стану цього питання.

Ідея передати в оренду цілісний майновий комплекс по теплопостачанню міста належить не нинішньому складу депутатів і виконавчій гілці влади. Таке рішення було прийнято у грудні 2004 року, колиу місті був інший міський голова, тому наслідки майже п’ятнадцятирічного перебування в оренді цілісного майнового комплексу на його совісті.

Можу стверджувати, що передача в оренду цілісного майнового комплексу була обумовлена неспроможністю подальшого забезпечення теплом міста через проблеми з платоспроможністю комунального підприємства, що займалося теплопостачанням, адже за твердженням нинішнього керівництва ТОВ «Ніжинтепломережі» при передачі майна в оренду вони погашали борги свого попередника за використану електроенергію і спожитий газ.

Доречно тут сказати, що така вимога діє й зараз. Так, Законом України «Про теплопостачання» (стаття 22) визначено: «У разі якщо суб’єкту господарювання надано в користування (оренду, концесію, управління тощо) цілісний майновий комплекс (індивідуально визначене майно) з вироблення теплової енергії, такий суб’єкт стає правонаступником за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним). Договори про постачання та транспортування енергоносіїв укладаються з правонаступниками реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання за попередній період. Учасник (засновник) теплопостачальної або теплогенеруючої організації у разі прийняття рішення про її ліквідацію забезпечує погашення боргу такої організації перед постачальниками енергоносіїв.»

Дію Закону в нинішній ситуації прокоментую нижче.

«Розірвати договір із ТОВ «Ніжинтепломережі» – це крок, який сьогодні зробити просто необхідно, аби остаточно не втратити систему теплопостачання міста. Таку позицію висловлює політична сила «Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина». Така головна теза статті.

Система теплопостачання складається із генеруючих потужностей (котелень), насосного і передавального обладнання і мереж, які, у свою чергу, формують цілісний майновий комплекс. Він переданий міською радою в оренду організації, яка взяла і експлуатує це майно.

У статті говориться про порушену справу щодо банкрутства ТОВ «НіжинТеплоМережі» і звинувачується міський голова, який не вживає заходів. Проте насправді усі дії направлені на збереження майна громади та уникнення боргових зобов’язань на десятки мільйонів гривень. Автор статті оцінює дії влади як “мінімум”, і свідчить це про абсолютну некомпетентність.

Законодавство захищає майно власника, яке він передав в оренду. Наведу факти і вимоги закону.   

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у статті 42 «Ліквідаційна маса» визначено, що «майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до Закону або договору».

Таким чином, небезпека щодо збереження цілісного майнового комплексу відсутня. Впевнений, що правникам із громадської організації «Правозахист Плюс» це відомо.

Складнішим є питання з боргами за енергоносії ТОВ «НіжинТеплоМережі» у випадку розірвання договору. У попередній частині статті наведені вимоги Закону щодо боргів за енергоносії у такому випадку.

Дані про борги ТОВ «НіжинТеплоМережі» і ціну на газ.

 

 

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

 

Ціна 1000 м3

1309,2 грн.

 

 

 

Ціна 1000 м3

7482,612 грн.

НАК Нафтогаз

35872397,82

30376183,28

47215255,24

54750396,50

78819101,51

ДК Газ

5484726,10

5484726,10

5484726,10

5484726,10

5484726,10

Чернігівобленерго

2115997,05

7314984,36

7716854,69

2307605,15

1584280,21

 

 

Ціна за 1000 м3 газу з 2015 по 2019 рік виросла в 5,7 разів: із 1309,2 грн до 7482,612 грн. Заборгованість по НАК «Нафтогаз» станом на 01.01.2015 складала за 27 400 м3 35 872 397 млн грн при ціні газу 1309,2 грн, а 01.01.2019 – за 10 533 м3 газу 78 819 101 млн грн при ціні 7482,613 грн.

Цінова складова зумовила зростання суми боргу станом на 01.04.2019 року при зменшенні кількості газу, за який ТОВ «НіжинТеплоМережі» не розрахувалося.

Із наведених даних нескладно зробити висновок, що проблеми ТОВ «НіжинТеплоМережі» формувалися протягом довгого часу, а не в період нинішньої каденції депутатів і міського голови. Зараз вони загострилися через збільшення ціни на газ.

Реальна дійсність, про яку замовчують опоненти, полягає у тому, що у випадку розірвання договору на нового надавача послуг (а це комунальне підприємство) буде покладено додатковий тягар у вигляді боргу ТОВ «НіжинТеплоМережі» за енергоносії в сумі 85 888 107,82 млн грн.

Тобто фракція партії «Батьківщина» пропонує фінансовий тягар, що накопичувався у ТОВ «НіжинТеплоМережі», покласти на комунальне підприємство.

Якщо з погляду газети, діячів громадської організації «Правозихист Плюс», політичної сили, яка ініціює розірвання договору, таке рішення буде мудрим і в інтересах громади, стає незрозумілим, яку мету переслідують члени організації такими діями. Це або повна некомпетентність, або політична тріскотня, щоб зробити славу «борців за народні інтереси».

Ми усвідомлюємо проблему, але на наше переконання шляхи її вирішення повинні бути іншими.

Тепер щодо окремих звинувачень.

У статті наводиться вимога провести повний незалежний аудит фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вимога щодо обов’язковості проведення аудиту фінансово-господарської діяльності визначені Законом № 2164, яким внесено зміни до Закону про бухоблік. Згідно з цим Законом обов’язковому проведенню аудиту підлягають господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% часток належить територіальній громаді.

У статутному капіталі ТОВ «НіжинТеплоМережі» частка громади менше 50%, а тому на це підприємство не поширюється вимога щодо обов’язковості проведення такого аудиту. Він може бути проведений за рішенням органу управління товариства.

Доречно прояснити порядок прийняття рішень у товаристві з обмеженою відповідальністю.

Рішення щодо визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до статуту товариства, а також рішення про виключення учасника з товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більше ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства (стаття 34 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Знову ж таки частка громади в товаристві складає менше 50%.

На ТОВ «НіжинТеплоМережі» проводилася тематична аудиторська перевірка, а саме щодо операцій, пов’язаних з орендою цілісного майнового комплексу відповідно до договору оренди від 24.12.2014 року (проведена станом на 30.04.2018 року ТОВ «РФС-АУДИТ»).

У статті є вимога провести детальну інвентаризацію теплопостачальної системи міста. Інвентаризація орендованих основних засобів ТОВ «НіжиТеплоМережі» була проведена 30.09.2018 року відповідно до рішення Ніжинської міської ради від 02.10.2018 року № 50-43/2018 «Про створення комісії з інвентаризації орендованого товариством з обмеженою відповідальністю «НіжинТеплоМережі» цілісного майнового комплексу».

У статті особливу увагу звернуто на необгрунтованість тарифів (занадто високі), а також на затвердження і виконання інвестиційної програми ТОВ «НіжинТеплоМережі».

Донедавна тарифи на теплопостачання затверджувалися не виконавчим комітетом, а Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У той час тарифи по ТОВ «НіжиТеплоМережі» також виділялися у вищу сторону, порівняно із середніми по Україні. Тому причина не в органі, який затверджує ці тарифи (детальніше про це я висловлювався на початку статті). На це діє й багато інших чинників. Наприклад, зменшення навантаження на котельні через перехід окремих будівель на альтернативне опалення (агроінститут, готель, аграрні ліцеї, райлікарня) та перехід окремих квартир на індивідуальне опалення. У місті більше 500 квартир від’єднались від централізованого опалення, а це повне навантаження на одну котельню. Зрозуміло, що це призводить до перекладання витрат на решту споживачів.

До вартості тарифу входить інвестиційна програма. У місті Ніжині вона закладена на рівні амортизаційних відрахувань і її формування визначено діючим законодавством.

«Патріотичні» лозунги, побудовані на некомпетентності, можуть нанести громаді непоправну шкоду.

Нам вдається забезпечити гарантоване проходження опалювального сезону, не дивлячись на всі наявні проблеми.

Найближчими кроками у вирішенні проблем у теплопостачанні є розробка оптимізованої системи теплопостачання міста. З цією метою нами залучено до співпраці експертів проекту «Програма розвитку ПРООН (Енергоефективність громадських будівель)». Ця робота вже розпочалась.

Шановні ніжинці! Будьте розбірливими та розсудливими при читанні таких матеріалів. Для окремих груп людей і політичних сил відповідальність і обов’язок не нашкодити громаді своїми діями, на жаль, не притаманна. Вони бачать себе при владі, яку вже очолювали, і не хочуть її втрачати.   

Міський голова Анатолій Лінник